Hva skal bredden på dine bed være?  Ofte så anlegger vi bedene våres alt for breie, og det ender opp med at vi blir slitne...