Egen reklame? I idylliske Gjesåsen i Solør, lager vi våre halmkranser. Det er i dette vakre landbruskdistriktet at historien om vårt kransebinderi starter. Allerede om...