Hva skal bredden på dine bed være? 

Ofte så anlegger vi bedene våres alt for breie, og det ender opp med at vi blir slitne i ryggen, mister motivasjonen og finner heller på noe annet å gjøre. Kjenner du deg igjen?

Hva er den ideelle bredden på dine bed?

Tenk over at Bredden på dine bed må være tilpasset deg og din arbeidsstil, da holder du ut i lengden.

Når det kommer til blomsterbedene mine så har jeg de bredere enn, det jeg har i kjøkkenhagen, for det kommer an på hvor mye du skal jobbe i de.

F.eks i blomsterbedene, så kan jeg tillate med å ha over 1 meters bredde, hvor jeg bare kommer til på en side, for her er det mindre arbeid gjennom sesongen og jeg tillater meg dermed å bøye og strekke meg mer over plantene eller inn under de.

Personlig så syns jeg plantene kommer bedre frem i et bredere bed enn i et smalere, for da kan du få inn flere plantegrupper. Hvor du kan spille på ulike høyder, farger, blomstring gjennom sesongene og ulike vekstformer. Hvis du er usikker på hva du skal dyrke i år. Så kan du bruke disse 4 sprøsmålene for å lage den en dyrkingsliste, som er tilpasset deg og din familie.

Hva er den ideelle bredden på dine bed?

Hva er den ideelle bredden på dine bed

Men i kjøkkenhagen så varierer det mye. Noen bed er 80 cm, andre er 50 cm og noen  bed/reiker er nesten 1 meter. Bedet som er 1 meter  bredt, har jeg jordbær. Med mye høsting, så er det å bøye seg og lene seg over for å høste ganske tungt i lengden, da vi høster ganske mange kg hvert år. Disse bedene blir tunge og upraktiske i lengden. Da det bare er adkomst fra en side.

De beste bedene/reikene mine ligger på ca 80 cm og har gangveier på ca 30 – 40 på hver side. Her kan jeg sitte oppreist, uten å måtte strekke meg, så mye, det er mer ergonomisk riktig og jeg blir ikke så sliten i ryggen over tid. 

Hvis du tenker at du kommer til fra begge sider på bedet, så kan du bruke målene fra albuen og til langefingeren x 2 for da rekker du til midten fra en side og resten tar du fra den andre siden.

For det er utrolig viktig å tenke over hvordan du jobber, for å unngå overbelastninger.  Og det som er enda viktigere er at du dyrker din egen jord. For jorda er, jo, grunnlaget for at våre planter skal vokse og gro.

Del gjerne med meg hvor brede dine bed er og er bredden tilpasset deg?