Hæ? vekst…skifte? For hva tenker du på når du hører ordet vekstskifte? Det er på tide å få dette ordet, godt forankret i ryggraden en gang for alle.

 

Kom i gang med vekstskifte

Vekstskiftet handler om å dele opp kjøkkenhagen i ulike teiger eller bed. Hvor de ulike plantefamiliene dyrkes etter en rotasjonsplan. Hvert år flytter du alle plantefamiliene en  plass til høyre. På denne enkle og geniale måten unngår å dyrke de samme plantefamiliene på samme hageflekk, år etter år. Når vi dyrker med vekstskiftet etterligner vi naturens gang og får inn både variasjoner i plantevekster og vi øker det biologiske mangfoldet i kjøkkenhagen. Det er nettopp plantefamiliens næringskrav, som avgjør hva som kan plantes etter hverandre.

 

Hva skjer hvis du dyrker uten vekstskifte

 1. det oppstår lettere sykdommer 
 2. mer utsatt for skadedyrsangrep
 3. du utarmer jordens næringslager
 4. veksten blir dårligere
 5. redusert avling
 6. dårligere jordstruktur
 7. Mer ugress
 8. det blir mindre mangfold av jorddyr og mikroorganismer

 

 

Dette skjer hvis du dyrker med vekstskifte

 1. det blir mindre opphoping av sykdom
 2. du bygger opp næringslaget i jorden, når du dyrker med nitrogenfikserende plantefamilier og ikke minst grønngjødslingsplante
 3. rullering av plantefamilier er med på å øke det biologiske mangfoldet av jorddyr og andre nyttige mikroorganismer, som igjen er med på å bygge opp en mer robust plante – God plantehelse
 4. de ulike plantegruppene jobber ulikt i jorden, noen har grunt rotsystem, mens andre har større og lengre rotsystem, som sørger for at jorden blir godt bearbeidet.
 5. vekstskifte sørger for at det blir mindre ugress. For f.eks potet har større bladvolum som gjør det lettere å luke
 6. bedre jordstruktur, som igjen fører til bedre opptak av næringsstoffer og vann. Et tydelig tegn på god jordstruktur er også at røttene vokser lengre ned i jorden
 7. du får en kjøkkenhage som er mer robust og som vil gi deg økt avling.

 

Kom i gang med ditt vekstskifte.