Når du hører ordet bringebær, hvilken følelse får du? Hvilke minner dukker opp?

Jeg er ikke i tvil om mine bringebær minner, jeg må tilbake til mine besteforeldres hage, med mange bærbusker. Det å gå barbeint i gresset og lete etter modne, røde bringebær som smaker helt himmelsk, det kan ,jo, ikke bli bedre.

Men det som er så spesielt med bringebærbuskene er at de botanisk sett er en halvbusk. Men hva betyr dette, jo, at det er bare jordstammen eller de underjordiske delene som er flerårige , altså overlever år etter år.

For har du tenkt over at de skuddene som vokser opp om sommeren, bærer bær året etter? Og de som har bært bær i år, de visner ned, hvis ikke vi klipper de vekk. 

Så til selve beskjæringen:

Etter høsting, kan du skjære ned alle de skuddene som har bært bær. Deretter kan du begynne å tynne ut skuddene. Tenk at det skal være ca 6 – 10 skudd per meter.  Husk så å binde opp de skuddene som er igjen, slik at snøen ikke knekker de.

Viktig: Beskjær så fort som mulig etter at innhøstingen er ferdig, for å unngå bringebærskuddsyke.

Lykke til med beskjæringen:)