Har du tenkt over hva forskjell på løker og knoller egentlig er. De alle skal settes i jorda, men det er en stor forskjell på hvordan de faktisk er bygd opp. Og ikke minst hvilke krav de stiller til skjøtselen.

Når vi går på hagesenteret eller kjøper løk og knoller via nett, så kjøper vi disse når de er i hvilemodus. Løkene og knollene unngår da å tørke ut på reisen, ganske lettvint, ikke sant?.

Vi setter løkene og knollene i jorden når temperaturen tilsier det.

Så en løk er bygd opp av det vi kaller for løkskjell. Hvis du deler en løk i to, ser du hvordan løken er bygd opp. I midten av løken ligger selveste  blomsteranlegget klart. Blomsteranlegget har med seg en matsekk og de er da klare til å tyvstarte ,når våren kommer.

Å plante løk i hagen, er ganske enkelt. Og det er ikke så mye arbeide med de heller. Du setter løken i jorden og den fikser stort sett resten selv. Du kan tilføre næring og klippe ned visne blomsterstand når den tid kommer.

Eksempler på løk:

Løk – Allium

Tulipan – Tulipa

Narsiss – Narcissus

Blåstjerne – Scilla

Lilje – Litium

 

 

En knoll  er ikke bygd opp av skjell, slik som løken er. Knollen er en fast og oppsvulmet del av en rot. Knollen lagrer næring, til plantene i hvilemodusen.  Det som skjer med knollen når den begynner å våkne til liv, er at den bruker av næringen, som ligger lagret i lagringsorganet – nemlig knollen, for å vokse. I løpet av vekstsesongen dannes det nye knoller – og nye lagringsorganer

Det som er viktig er at den gamle stengelen må ikke fjernes helt, fordi det er mellom den gamle stengelen og rotknollen de nye skuddene dannes. Fjernes den gamle stilken – blir det liten eller ingen blomstring.

Når det kommer til skjøtsel av knoller, krever disse mer jobb. Knollene drives gjerne frem inne før jorden er klar om våren, knollen plantes ut og når den første frostnatten har vært på besøk må knollen graves opp, om høsten og oppbevares på lager helt til neste sesong. Så en knoll krever mer arbeide enn en løk. Men den jobben er så hvert det, er du ikke enig?

Eksempler på knoller:

Georginer – Dahlia

Gladiol – Gladiolus

Krokus – Crocus

Knollbegonia – Begonia